Priser o info om att hyra bygdegården:


 

 • Hyresgästen städar efter sig.

 • Hela bygdegården:
  Fredagar, lördagar & helgaftnar                    900 kr
 • Övriga dagar                                                   700 kr
 • Kök och lilla salen:                                          300 kr
   
  Vid hyra av hela bygdegården har närboende 200 kr rabatt.
  Vid uthyrning till feständamål ska hyresgästen ha fyllt 25 år. 
  Vi kan även kräva en depositionsavgift.
  Uthyrning av bord och stolar (endast gamla)
  Bord 20 kr/st. Stolar 5 kr/st.
   
 • Bredband: Gratis för gäster, finns trådlös router, säg till innan om ni önskar använda det då den inte alltid är inkopplad.

 • Säkerhetsinfo:

  SÄKERHETSINFORMATION till Lavad bygdegårds hyresgäster

  Förebyggande åtgärder:
  - utrymningsvägar är upplåsta
  - utrymningsvägar inte är blockerade med bord, stolar eller dylikt
  - informera Era gäster om var utrymningsvägar finns
  - inte ta in fler personer än vad lokalen är godkänd för
  - ta reda på var släckredskap finns och att Ni kan hantera dessa
  - rökning sker endast utanför bygdegården

  Skadebegränsande åtgärder vid brand:
  Utrym lokalen
  Larma SOS telefonnummer 112. Ni befinner er i Lavad bygdegård, invid väg 44 mellan Lidköping och Grästorp.
  Telefonnummer 0510-730 75. Telefon till uthyrare: 0510-730 89.
  Använd brandsläckare som finns i städskrubben vid entrén samt på scenen.

  Innan Ni lämnar lokalen – se till att…
  - levande ljus är släckta
  - spisar är avstängda
  - dörrar och fönster är stängda och låsta/reglade

  Skadegörelse och stöld
  Hyresgästen förpliktigar sig också att väl vårda och aktsamt hantera lokalerna och dess inventarier samt ersätta skada som uppkommer under förhyrningen oavsett om han direkt eller indirekt är vållande. Hyresgästen svarar för eventuell stöld av inventarier som finns i lokalen.
   

Frågor o bokning se kontakt


© Lavad bygdegårdsförening 2009