Historia.

Den som först väckte frågan om en bygdegård var dåvarande inspektor Axel Larsson Almetorp som föreslog en kommunal utdebitering till detta ändamål och det blev stämmans beslut.

En byggnadskommitté tillsattes i oktober 1948 för att utreda olika alternativ.

Tillgångarna överläts senare till bygdegårdsföreningen som bildades i juli 1951.

Styrelsen bestod av Ordf. Nils Öhman. Vice ordförande Karl-Verner Lund. Sekretare Harald Eriksson.  Vice sekreterare Harry Andersson.  Kassör Nils Öhman. Övriga ledamöter: Ragnar Larsson och Werner Tigerberg.

Vid extra föreningsstämma i Lavad skola 29 juli 1951 beslöts att bygga efter de omarbetade ritningar som var gjorda av arkitekt Karl Persson i Lidköping.

Man höll nere kostnaderna genom att gå ut med teckningslistor där medlemmarna fick teckna sig för att skänka timmer m.m. Man tecknade sig även för många frivilliga dagsverken och körslor.

Bygget gjordes i egen regi med Rune Wallin som arbetsledare för träarbetena.

Nils Öhman svarade för murnings arbetena.

I december 1952 var bygdegården så pass klar att Werner Tigerberg kunde fira sin 50-års dag i lokalen.

Bygdegården invigdes i januari 1953 men var då inte målad varken ute eller inne.

Utvändigt målades den på sommaren efter invigningen. Invändigt målades den vintern 54-55 till en kostad av 5450 kr. (Börje Anderssons Måleri)

Först där efter kunde bygget slutbesiktigas och statslånen utbetalas. Hela bygget kostade 96000 kr.

Från början uppvärmdes lokalerna med den gamla kyrkokaminen. 1968 ersattes den med oljeeldning.

1981 gjordes en tillbyggnad med ett stolförråd på 5x6 m. Med bastu och omklädningsrum i källaren. Efter ritning av Lennart Johansson Lavad. Samma år tilläggsisolerades hela bygdegården. och handikapp anpassades.

2004 Ersattes oljepannan med en Jordvärmepump på 13KW.

Ordförande genom åren  har varit Nils Öhman. Tord Larsson och Bengt-Göran Johansson, Bengt Larsson och nuvarande Camilla Pedersen.

Sekreterare Harald Eriksson Och Katarina Warmark, nuvarande Birgitta Bäcklund (Johansson)

Kassörer Nils Öhman, Werner Tigerberg, Evert Persson, Anders Larsson, Ingrid Roland, Monika Andersson-Skall, Karina Nicklasson, Kent Larsson, Anders Täng, Nuvarande Mikael Andersson.

Naturligtvis har det varit mycket underhåll på lokalerna genom åren.

Sätten att dra in pengar har varit många bl.a. gåvoauktioner, bingo, lotterier, dansarrangemang, knytkalas och  Sommarcafé.

 

© Lavad bygdegårdsförening 2017